SMS Smileys

 


Home
SMS Afkortingen
SMS Smileys
Engelse Afkortingen
Funny
Love

  • SMS Smiley Tekens

 

Smileys, ook wel emoticons genoemd, zijn naast elkaar geplaatste leestekens - soms in combinatie met een letter of een cijfer - die van opzij bekeken op een gezichtje lijken dat een bepaald gevoel uitdrukt, of die anderszins een bepaalde betekenis hebben. De meest gebruikte smsteken is een smileys gemaakt van een dubbele punt, gevolgd door een sluitingshaakje, zo dus :)
Als je deze leestekencombinatie van opzij bekijkt zodanig dat het sluitingshaakje het onderste teken is, zie je een gezichtje: met de dubbele punt worden ogen verbeeld en het haakje stelt de mond voor, in dit geval een lachende mond.
Met een smiley kun je in een sms-bericht aangegeven dat je blij bent, ergens om moet lachen, ergens boos over bent, enzovoort.
In plaats van een smiley kun je ook een echt figuurtje via een sms-bericht versturen. Zo kun je in plaats van de blijdschap-smiley smstekens
:-) of :) of :D
ook het volgende tekentje op je scherm oproepen en meesturen:
J
Het aantal beschikbare tekeningetjes verschilt per gsm-toestel, evneals het aantal beschikbare leestekens en zogenoemde diakritische tekens (tekens die de juiste uitspraak van een letter aangeven, zoals trema's en accenttekens).

In dit hoofdstuk houden we ons verder alleen met de smileys bezig. We nemen hieronder een hele reeks van gangbare en minder gangbare smileys op die op de meeste mobiele telefoons ingetoetst kunnen worden. Daarachter zetten we steeds hun betekenis.

:) ik ben blij, geamuseerd
:D ik ben heel erg blij
:):):) ik ligt echt compleet in een deuk
:-I het doet me niks
:-( ik ben boos
:-(( ik ben heel erg boos
(-( ik voel me heel erg ongelukkig
:-C ik ben erg teleurgesteld
:-O ik ben verbaasd
;-) wij weten het samen wel, of: ik ben nu even niet helemaal serieus (de puntkomma staat hier voor een knipoog)
:-> Deze combinatie drukt cynisme uit (bijtende spot)
>:-> Deze combinatie drukt sarcasme uit (dodelijke spot)
>;-> Deze combinatie drukt ironie uit (goedmoedige spot)
O:-) je bent een engel
((H)) Met deze smiley geef je aan dat je iemand een grote knuffel (een 'Hug') geeft in de vorm van een stevige omhelzing
(-: ik ben linkshandig
8-) ik ben brildragend
B:-) ik draag mijn (zonne)bril op mijn (voor)hoofd
::-) ik draag een klein leesbrilletje
I-( ik ben mijn contactlenzen kwijtik ben mijn contactlenzen kwijt
@:-) ik ben net naar de kapper geweest, of: ik loop met een vetkuif rond
$-) Deze smiley drukt uit dat iemand voornamelijk aan geld denkt (hij/zij heeft, zoals de uitdrukking ook luidt, dollartekens in de ogen)
:-6 ik ben iets heel zoets aan het eten
:-7 dat was een pijnlijke opmerking
:-& ik kan (even) niet uit mijn woorden komen
:-# ik draag een beugel
:-@ Deze smiley drukt uit dat er grote behoefte aan aandacht is (schreeuw om aandacht). Sommigen zien in deze smiley een telecomversie van het schilderij 'De Schreeuw' van de Noorse schilder Edvard Munch.
:'-( ik moet (erom) huilen
:'-) ik moet huilen van blijdschap
+<:-) ik ben godsdienstig
:-( ) ik heb lippenstift op
:-x kusje
:-X ik zal het aan niemand doorvertellen
:-D hahaha (ik lach u uit)
:-S wat ik daarnet schreef, was vreselijk dom
:-i ik rook sigaretten
:-Q ik rook terwijl ik praat
:-? ik ben een pijproker
:-9 ik smacht naar je
:-/ daar heb ik zo mijn twijfel over
X-( ik voel me doodziek
%-6 ik ben overwerkt
:#) ik ben dronken
 

Een speciale soort smileys zijn de 'kontikons'. Het woord kontikons is de vernederlandsing van het Engelse 'assicons', het oorspronkelijke woord voor dit type smileys. In 'assicons' zit het Engelse woord 'ass'. Het gaat dan ook om smileys die in het Engels een betekenisomschrijving krijgen waarin 'ass' voorkomt. Kontikons moeten in tegenstelling tot de gewone smileys niet van opzij bekeken worden. Het gaat hier juist om de frontale aanblik. Hieronder een paar voorbeelden van kontikons:

 

(_OO_) een bofkont
(_13_) een pechkont